facebook
Lublin Górska 81 44 57 500 | Lublin Tesco 530 768 231 | Krasnystaw 82 576 74 70 | Sklep internetowy 81 444 14 55 lub 690 930 830

PODRĘCZNIKI DO KLASY 5

Klasa piąta jest kolejnym etapem nauki w szkole podstawowej. Uczniowie kontynuują naukę z klasy czwartej. Będą poznawali nowe wiadomości o otaczającym ich świecie, zdobywali nowe umiejętności i poprawiali sprawność fizyczną. Nowym przedmiotem będzie wychowanie do życia w rodzinie. Główny cel przedmiotu to ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka, a także pomoc do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa w klasie piątej zaowocują na końcowym egzaminie w klasie szóstej. Wszystkie podręczniki i materiały pomocnicze znajdują się w naszym sklepie internetowym
ksiegarnia.conrad24.pl.